• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Foreslå kandidat til pris

Informasjon

Ålesund kommune har heidersteikn og prisar som primært skal tildelast årleg på kommunestyret sitt møte i desember. Les meir om Ålesund kommune sine heidersteikn og prisar her.

Forslag om tildeling av desse prisane kan fremjast av privatpersonar, organisasjonar og institusjonar. Forslaga må vere skriftlege, og innehalde opplysningar om kandidaten/kandidatane som blir fremja og ei grunngjeving for at den/dei foreslåtte bør få prisen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(32ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 10ms)
(32ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(32ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(32ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon5' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(32ms) SkjemaService: Steg 'Forslagsstillar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(32ms) SkjemaService: Steg 'Heidersteikn_pris' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(32ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 0ms)
(32ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(32ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(32ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 79 kontroller gjennomgått
(32ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(32ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(32ms) skjemaRefId: 0
(32ms) ReferanseId: 0
(32ms) _brukerService.Bruker.Id: 210958
(32ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(46ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(46ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(124ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (62 objekttrær) - OK
(124ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefonnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Kva_heidersteikn_pris_vi == "Kunstnarprisen") {return "21/7404"};if (Kva_heidersteikn_pris_vi == "Miljøprisen") {return ..") på ["Avleveringssak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=Kva_heidersteikn_pris_vi") på ["Til_jptittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(124ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(124ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 96ms)
ScriptEvent
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Avleveringssak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(124ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Til_jptittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
Vent...

Loader