• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om kommunale kultur- og idrettsmidlar til lokale kulturbygg og kulturarenaer

Her kan du søke om kommunale kultur- og idrettsmidlar til lokale kulturbygg og kulturarenaer.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(25ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(26ms) SkjemaService: Steg 'Om_sokar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(26ms) SkjemaService: Steg 'Om_prosjektet' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(26ms) SkjemaService: Steg 'Om_innkjop_av_utstyr' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(26ms) SkjemaService: Steg 'Framdriftsplan' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(27ms) SkjemaService: Steg '_konomi' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(27ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(27ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 377 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(32ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(34ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (53 objekttrær) - OK
(34ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(34ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(34ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(34ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(34ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(34ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(34ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(34ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(34ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
ScriptEvent
(34ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(34ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(34ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(90ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader