• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om barnet

Skjemautfylling

Tilvising til ergo- og fysioterapitenesta for barn

Opplysningar om barnet som blir tilvist
/
/
Føresette
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 3ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_barnet' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Bakgrunn_for_tilvising' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Tilvisar_og_loyve' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 309 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (17 objekttrær) - OK
(78ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(78ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(78ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(78ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 52ms)
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_barnet.Foresette.Foresette.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Kva_diagnose_har_barnet_.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Nar_fekk_barnet_diagnose.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.F.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.f02e131f-3c3b-4906-b479-3f148453e713.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.35a5f467-9989-4f8b-863f-03e986a238d7.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.d6434d00-092f-465e-b83b-d7458d3a94d0.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.e9d4133e-5529-49d8-80bd-3b2401507418.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.d267f631-6c34-4ee3-b61f-4d5daf23ffbc.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.431e78cc-cf65-4f21-8ce0-a060aa9ebe30.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.201dcdbc-837b-4793-84ab-c60ad7c3d7e6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.d873abb5-1f1b-4366-879b-c5e9da1acbe8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.b4f19314-ddc2-490d-9645-f7f895fb3678.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kva_for_ein_instans_.73826d57-1327-4de1-9488-a3ca8fa5c555.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Kontaktperson.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Andre_involverte_instans.Telefonnummer9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Tilvist_av2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Stilling_relasjon2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Arbeidsstad2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Telefonnummer8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.E_postadresse3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Dato_for_tilvising2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.Foresette_samtykker_med_.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.Foresette_samtykker_med_.Ja.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.Foresette_samtykker_med_.2642ef54-9475-4b6f-97bb-f1b02758e355.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Fodselsnummer3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Row4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Row4.Fornavn2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Row4.Etternavn_2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(78ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_for_ein_instans_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(124ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(124ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader