• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Tilvising til ergo- og fysioterapitenesta

Opplysningar om den som blir tilvist
/
/
Pårørande
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 6ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Bakgrunn_for_tilvising' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Tilvisar_og_loyve' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 6ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 6ms)
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 339 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(47ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (17 objekttrær) - OK
(47ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(47ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(47ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(47ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(47ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(47ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(47ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(47ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(47ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 14ms)
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.synlig] = "False"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kva_teneste_har_du_hjelp.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kva_teneste_har_du_hjelp.Heimeteneste__sone_3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kva_teneste_har_du_hjelp.Opphald_pa_institusjon3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kva_teneste_har_du_hjelp.Syn__hoyrselkontakt3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kva_teneste_har_du_hjelp.Ergoterapeut3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kva_teneste_har_du_hjelp.Fysioterapeut3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kva_teneste_har_du_hjelp.Andre_tenester3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Har_du_korttidsplass_ell3.Korttidsplass.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Har_du_korttidsplass_ell3.6e948fd9-1395-4f6b-8133-1720006fa704.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Kontaktperson4.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Gruppe6.Telefonnummer5.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Parorande2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Parorande2.Namn_pa_parorande.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Parorande2.Telefonnummer_til_parora.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon.Parorande2.Parorande2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Namn_pa_fastlege.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Telefonnummer_til_fastle2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Angi_aktuelle_diagnosar_2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Beskriv_aktuelt_problem_2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Nar_oppstod_problemet___2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Korleis_kan_vi_bidra_til.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Andre_viktige_opplysning.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Er_gruppetilbod_aktuelt_.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Er_gruppetilbod_aktuelt_.Ja3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Er_gruppetilbod_aktuelt_.Nei3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Ma_tenesta_ytast_i_heime.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Ma_tenesta_ytast_i_heime.Ja.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Bakgrunn_for_tilvising.Gruppe4.Ma_tenesta_ytast_i_heime.Nei.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Tilvist_av2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Stilling_relasjon2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Arbeidsstad2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Telefonnummer7.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.E_postadresse3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe8.Dato_for_tilvising2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.SjekkBoksListe.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.SjekkBoksListe.Pasient_verje_foresette_2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.Ergoterapeut_fysioterape.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.Ergoterapeut_fysioterape.Ja.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe9.Ergoterapeut_fysioterape.8f5585d9-4de0-4bf7-8749-ea75ec0c808f.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Fodselsnummer3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Row3.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Row3.Fornavn2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Tilvisar_og_loyve.Gruppe10.Row3.Etternavn_2.synlig] = "True"
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(63ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(47ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(47ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(47ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Kva_teneste_har_du_hjelp"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(63ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader