• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om kursstøtte - Tidligere Ålesund kommune

Tilskudd kan gis til deltakere på kurs og konferanser som har som hovedmål å gi ledere/instruktører et bedre grunnlag for sitt arbeide innenfor sine respektive aktivitetsområder.

Kommunen kan maksimalt dekke 50 % av de samlede utgifter til reise, opphold og kursavgift.

For lokale kurs ytes tilskudd på inntil kr. 7.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.

For regionale eller landsomfattende kurs kan ytes tilskudd på inntil kr. 10.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.

Søknadene behandles fortløpende.

Dokumentasjon på deltakelse og påløpte utgifter for kurset må legges ved søknaden.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(62ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 5ms)
(62ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(140ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 57ms)
(156ms) SkjemaService: Steg 'Utgifter' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(187ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 34ms)
(187ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 98ms)
(187ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 125ms)
(203ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(203ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 205 kontroller gjennomgått
(203ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(203ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (14 objekttrær) - OK
(234ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(234ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= ( Sum_reiseutgifter+ Sum_kursavgifter+ Sum_oppholdsutgifter)") på ["Sum_totale_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(234ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(234ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 21ms)
ScriptEvent
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(234ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_totale_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(328ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader