• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om søkaren

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar - tidlegare Ørskog kommune

Opplysningar om lag/foreining
Opplysningar om leiar
/
/
Innsendar av søknaden (henta frå innlogging)
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 3ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Om_sokaren' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Om_organisasjonen' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Om_soknaden' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Tiltak_og_rekneskap' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 3ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 3ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(15ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 331 kontroller gjennomgått
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(15ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (66 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefonnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Antal_medlemer_under_17_+ Antal_medlemer_over_17_a") på ["Totalt_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Medlemskontingenter__tot+ Kommunale_tilskot+ Andre_tilskot+ Eigne_arrangement+ Andre_inntekter") på ["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Husleige+ Kontingentar+ Faste_driftsutgifter+ Kurs_instruktorar+ Diverse_utgifter") på ["Diverse_utgifter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 68ms)
ScriptEvent
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Totalt_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Sum_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Diverse_utgifter2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader