• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar - tidlegare Sandøy kommune

Driftstilskot med søknadsfrist

Driftstilskot, både til lag, organisasjonar og forsamlingshus har søknadsfrist 10. august.

Formålet er å bidra inn mot ordinær drift. I søknaden skal siste godkjende rekneskap leggast ved, samt årsplan for søknadsåret. Ha dette klart i elektronisk format, helst pdf, før du startar å fylle ut søknadsskjemaet.

Søknaden blir handsama av kommunedirektøren v/kultursupport.

Les også retningslinene for kommunale kulturmidlar før du søkjer.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 7ms)
(31ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Opplysningar' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg '_konomi' generert (målt tidsbruk: 6ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Budsjett' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Medlemsopplysningar' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Tilskot' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Anna_vedlegg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 15ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 15ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 629 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(265ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (171 objekttrær) - OK
(265ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_post3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Medlemskontingent+ Kommunale_tilskot+ Offentlege_tilskot+ Andre_inntekter") på ["SUM"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Organisasjonen_sine_innt.SUM- Organisasjonen_sine_utgi.SUM2") på ["Resultat"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Husleige+ Instruksjon+ Utstyr+ Andre_utgifter") på ["SUM2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Organisasjonen_sine_innt.SUM- Organisasjonen_sine_utgi.SUM2") på ["Resultat"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= _konomi.Organisasjonen_sine_utgi.SUM2") på ["Driftsutgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Driftsutgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=(100*Samla_medlemskontingent)/ Driftsutgifter") på ["Prosentvis_forhold2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Organisasjonen_sine_innt.SUM- Organisasjonen_sine_utgi.SUM2") på ["Resultat"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Arrangement_utleige+ Kommunale_tilskot3+ Andre_offentlege_loyving+ Andre_inntekter3") på ["SUM5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Gruppe4.SUM5- Gruppe5.SUM6") på ["Resultat3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Vedlikehald+ Straum+ Utstyr_materiell+ Administrasjon+ Andre_utgifter6") på ["SUM6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Gruppe4.SUM5- Gruppe5.SUM6") på ["Resultat3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Gruppe4.SUM5- Gruppe5.SUM6") på ["Resultat3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Medlemskontingent4+ Kommunale_tilskot4+ Offentlege_tilskot4+ Andre_inntekter4") på ["SUM7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Organisasjonen_sine_buds.SUM7- Organisasjonen_sine_buds2.SUM8") på ["Resultat4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Husleige4+ Instruksjon4+ Utstyr4+ Andre_utgifter4") på ["SUM8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Organisasjonen_sine_buds.SUM7- Organisasjonen_sine_buds2.SUM8") på ["Resultat4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Organisasjonen_sine_buds.SUM7- Organisasjonen_sine_buds2.SUM8") på ["Resultat4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Arrangement_utleige2+ Kommunale_tilskot5+ Andre_offentlege_loyving2+ Andre_inntekter5") på ["SUM9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Forsamlingshuset_sine_bu.SUM9- Forsamlingshuset_sine_bu2.SUM10") på ["Resultat5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Vedlikehald2+ Straum2+ Utstyr_materiell2+ Andre_utgifter5+ Administrasjon2") på ["SUM10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["SUM10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Forsamlingshuset_sine_bu.SUM9- Forsamlingshuset_sine_bu2.SUM10") på ["Resultat5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Forsamlingshuset_sine_bu.SUM9- Forsamlingshuset_sine_bu2.SUM10") på ["Resultat5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad2.Tekstboks+ Rad3.Tekstboks3+ Rad4.Tekstboks5+ Rad5.Tekstboks7") på ["SUM_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= _konomi.Organisasjonen_sine_innt.Medlemskontingent") på ["Samla_medlemskontingent"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Samla_medlemskontingent"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=(100*Samla_medlemskontingent)/ Driftsutgifter") på ["Prosentvis_forhold2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = NaN
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= _konomi.Organisasjonen_sine_utgi.SUM2") på ["Driftsutgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(265ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=(100*Samla_medlemskontingent)/ Driftsutgifter") på ["Prosentvis_forhold2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = NaN
(265ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(265ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 194ms)
ScriptEvent
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternamn_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_stad"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon_"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_post3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0)
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Driftsutgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Prosentvis_forhold2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = NaN)
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0)
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0)
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat4"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat} = 0)
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Resultat5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["SUM_medlemstal"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(265ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Samla_medlemskontingent"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(281ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(281ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Tillitsverv"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader