• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri / pyroteknisk vare

Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse fra Ålesund brannvesen. Søknad om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri må være brannvesenet i hende innen 30. april.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(32ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(47ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_soker' generert (målt tidsbruk: 16ms)
(50ms) SkjemaService: Steg 'Soknad' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 12ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 31ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 45ms)
(71ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(71ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 218 kontroller gjennomgått
(71ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(74ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(74ms) skjemaRefId: 0
(74ms) ReferanseId: 0
(74ms) _brukerService.Bruker.Id: 146751
(74ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(76ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(83ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(83ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (5 objekttrær) - OK
(83ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(83ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(83ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 13ms)
ScriptEvent
(121ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader