• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidler - tidligere Ålesund kommune


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaDataService: Henter skjema fra database (målt tidsbruk: 4ms)
(15ms) SkjemaDataService: Henter og setter inn malinstanster (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaDataService: Deserialiserer skjema (målt tidsbruk: 1ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Innledning2' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 13ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Om_prosjektet' generert (målt tidsbruk: 13ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Fremdriftsplan' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) SkjemaService: Steg '_konomi' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 2ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Om_idrettskolen' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg5' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 36ms)
(62ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 50ms)
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(78ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 583 kontroller gjennomgått
(78ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(78ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (112 objekttrær) - OK
(156ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Tekstboks24"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["_etternavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Adresse7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe32.Er_sokeren_en_organisasj.Nei2) {return Kontaktperson.Adresse7};") på ["Adresse_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe32.Er_sokeren_en_organisasj.Nei2) {return Postnr_sted3.PostNr};") på ["Postnr_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe32.Er_sokeren_en_organisasj.Nei2) {return Kontaktperson.Adresse7};") på ["Adresse_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe32.Er_sokeren_en_organisasj.Nei2) {return Postnr_sted3.PostNr};") på ["Postnr_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe32.Er_sokeren_en_organisasj.Nei2) {return Postnr_sted3.PostSted};") på ["Poststed_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe32.Er_sokeren_en_organisasj.Nei2) {return Om_prosjektet.Gruppe14.Prosjektets_navn};") på ["Prosjekt_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(156ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(156ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 79ms)
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "". Oppdaterer referanser:
(187ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe32.Er_sokeren_en_organisasj.Nei2) {return Postnr_sted3.PostSted};") på ["Poststed_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks24"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["_etternavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse7"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Poststed_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Prosjekt_avlevering"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(156ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(187ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader