• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Opprettelse og endring av nøkkelsafe

Informasjon

RETNINGSLINJER VED ANSKAFFELSE OG ENDRINGER AV NØKKELSAFE

Retningslinjene er en del av kontraktsvilkårene for bruk av nøkkelsafe tilknyttet Møre og Romsdal 110-sentral KF og Ålesund brannvesen KF. Retningslinjene regulerer ansvar og plikter til byggeier (kunden) og Ålesund Brannvesen.

Kunden har ansvar for å:

- Fylle ut Ålesund Brannvesen sitt skjema for registrering av nøkkelsafe og returnere dette

- Skjema skal være oversendt Ålesund brannvesen før kontrakten for kjøp av alarmtjenester forplikter 110 sentralen eller brannvesenet. Gjelder ved nyopprettelse.

- Legge ved oversiktskart som viser bygning og området rundt huset med markering for plasseringen av nøkkelsafe og bilde av nøkkelsafe som angir en visuell markering av plassering i bygget.

- Ved bytte av nøkkel eller endringer i nøkkelsafe skal nytt skjema fylles ut og sendes til Ålesund brannvesen

Ålesund brannvesen skal:

- Låse inn nøkkel i nøkkelsafen (ny og ved bytte av nøkkel)

- Nøkkelsafe skal kun åpnes når eier eller eierrepresentant er tilstede, unntatt dersom akutt hendelse gjør det nødvendig, ved mistanke om brann og/ eller når alarm er utløst.

- Ålesund Brannvesen er ansvarlig for at det foreligger betryggende interne nøkkelrutiner

Ansvar for nøkkel

- Brannvesenet er ikke ansvarlig for nøkler som ligger i nøkkelsafe.

- Dersom nøkkelsafe åpnes i forbindelse med alarmer eller andre hendelser nevnt i dette dokumentet er det eiers/kundens ansvar å sikre at nøkkel plasseres tilbake i nøkkelsafe

- Kunder som har alarm knyttet til Møre og Romsdal 110-sentral og som mangler nøkkelsafe eller nøkkelsafen er ute av drift står selv ansvarlig for økonomiske kostnader knyttet til skader som oppstår dersom Ålesund brannvesen må ta seg inn i bygget for å finne årsaken til alarmen.

- Dersom nøkkelsafe ikke har alarm til 110-sentralen er eier av huset alltid ansvarlig for nøkkel, og brannvesenet tar intet ansvar for tapt nøkkel

Ved tap av nøkkel

- Dersom nøkkel ikke er å oppdrive og dette skyldes uaktsomme forhold på Ålesund Brannvesens side som dekkes av Skadeserstatningsloven § 2-1 vil Ålesund Brannvesen erstatte nøkler og dekke utgiftene til utskifting av kundens låser.

Brannvesenet anbefaler at det kun plasseres nøkkelkort eller andre digitale løsninger i nøkkelsafe, disse kan ved tap enkelt slettes og erstattes.

Kostnader ved nøkkelsafe:

- En årlig avgift på 250 kroner dersom nøkkelsafe er knyttet til 110-sentral med alarm

- Oppmøtebasert avgift 750 kroner. For å dekke brannvesenets kostnader ved behandling av innsendt skjema, oppdatering av nødvendige digitale plattformer og oppmøte på stedet for å legge inn nøkkel

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Registrering' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(15ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 5ms)
(15ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 6ms)
(15ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(31ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 268 kontroller gjennomgått
(31ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(31ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (15 objekttrær) - OK
(31ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer__hentet_fr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Telefon"]") på ["Mobiltelefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Telefon"
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(31ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(31ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(31ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 4ms)
ScriptEvent
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer__hentet_fr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Mobiltelefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(31ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(62ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader