• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om leie av idretts- og skoleanlegg

Tildeling av tid i idrettshaller og skoleanlegg

Utleie av idrettshaller og skoleanlegg gjelder trening og arrangement/ konkurranse. Treningstid tildeles i ukedagene og følger i hovedsak skoleåret. Arrangement foregår fortrinnsvis i helgene.

Søknadsfrister hovedrunde:

 • Leie av Aksla stadion 15. mars.
 • Leie av idrettshaller (treningstid, arrangement og sommertrening) 7. maiSøknaden vil være ferdig behandlet innen 10. juni.
 • Leie av skoleanlegg (klasserom, gymsaler og basseng) 15. juni. (Søknadsskjemaet er kun åpent i perioden fra 1. juni til 15. juni. For henvendelser etter søknadsfristens utløp, ta kontakt med rektor ved den enkelte skole.)

Vilkår for leie av idrettshall

Ved søknad om treningstider skal idrettslagene dokumentere aktivitetsomfang og nivå (antall lag med i seriesystemet og divisjon).

Søknad om leie av idrettshall til arrangement utenom hovedrunden, se her for ledige tidspunkt.

Her er prisene for leie av idrettshaller.

Bruks- og ordensreglementet for idrettshallene i tidligere Ålesund regulerer også hvordan leietaker skal forholde seg.

Vilkår for leie av skolelokaler

Skolenes gymnastikksaler, skolelokaler generelt og svømmebasseng er mulig å leie.

Ved tildeling av treningstider skal grupper som driver aktiviteter for barn prioriteres. Tildelingen skjer etter følgende prioritering:

 1. Den enkelte skole (inntil en dag pr. uke til egne aktiviteter)
 2. Skolekorps
 3. Barnegrupper under 18 år
 4. Grupper barn/ ungdom over 18 år
 5. Idrettslag og lignende med aktører over 18 år
 6. Lag/ grupper som driver egenaktivitet for voksne (bedriftsidrettslag, private mosjonsgrupper)

Det er utarbeidet egne utleieregler som beskriver detaljene for tjenesten. I tillegg gjelder skolenes egne reglement for bruk.

Her er prisene for leie av skolelokaler.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
 3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(15ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Tildelingskriterier' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Soknad' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Soker2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Treningstid_i_idrettshal' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Sommertrening2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Avvikling_av_arrangement3' generert (målt tidsbruk: 3ms)
(15ms) SkjemaService: Steg 'Leie_av_Aksla_stadion' generert (målt tidsbruk: 4ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Leie_av_skoleanlegg' generert (målt tidsbruk: 9ms)
(31ms) SkjemaService: Steg 'Betaling2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(31ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 20ms)
(31ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 20ms)
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(46ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 1493 kontroller gjennomgått
(46ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (88 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 55ms)
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Gruppe27.Type_formal.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Gruppe27.Type_formal2.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Gruppe27.Type_formal3.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Gruppe27._nsker_a_leie2.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Gruppe24.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Gruppe25.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Gruppe28.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker2.Opplysninger_om_soker.Har_laget__foreningen_or.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker2.Gruppe3.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker2.Gruppe4.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soker2.Gruppe5.synlig] = "False"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Blindheimshallen6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Borgundhallen7.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.B.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.E.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Ellingsoy_idrettshall6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Ellingsoy_idrettshall_av4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Fagerlihallen6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Hatlane_idrettshall6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.G.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Larsgarden_idrettshall6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Larsgarden_idrettshall_a4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3.Spjelkavikhallen7.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3._26.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._1__valg3._61.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Blindheimshallen10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Borgundhallen11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Brattvag_idrettshall.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Eidet_kulturhall.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Ellingsoy_idrettshall10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Ellingsoy_idrettshall_av8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Fagerlihallen10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Fagerlihallen_avd__kafet.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Gomerhuset.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Hatlane_idrettshall10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Larsgarden_idrettshall10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Larsgarden_idrettshall_a8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3.Spjelkavikhallen11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._2__valg3._rskoghallen.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Blindheimshallen11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Borgundhallen12.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Brattvag_idrettshall2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Eidet_kulturhall2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Ellingsoy_idrettshall11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Ellingsoy_idrettshall_av9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Fagerlihallen11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Fagerlihallen_avd__kafet2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Gomerhuset2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Hatlane_idrettshall11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Larsgarden_idrettshall11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Larsgarden_idrettshall_a9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3.Spjelkavikhallen12.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i._3__valg3._rskoghallen2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i.For_idrettslag_i_tidlige.B2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i.For_idrettslag_i_tidlige.G2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal._nsker_primart_trening_i.For_idrettslag_i_tidlige._62.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Badminton14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Basketball14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Bordtennis.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Bueskyting14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Cheerleading14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Fekting13.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Friidrett13.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Handball13.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Innebandy14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Sportsdrill.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Sportsdrill.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Turn13.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Volleyball13.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.M.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13._pen_hall2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Annet__spesifiser_aktivi.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Aktivitet13.Annet__spesifiser_aktivi.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2._rsklasse__divisjon.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Laget_har_utovere_med_fu2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Laget_har_utovere_med_fu2.Ja4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Laget_har_utovere_med_fu2.Nei4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Mer_enn_50__av_gruppen_e10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Mer_enn_50__av_gruppen_e10.Under_18_ar2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Mer_enn_50__av_gruppen_e10.Under_18_ar.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30._nsker_treningstid20.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30._nsker_treningstid20.Mandag19.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30._nsker_treningstid20.Tirsdag19.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30._nsker_treningstid20.Onsdag19.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30._nsker_treningstid20.Torsdag19.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30._nsker_treningstid20.Fredag16.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30._nsker_treningstid20.___5.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste33.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste33._16_00___17_302.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste33._17_30___19_002.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste33._19_00___20_302.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste33._20_30___22_002.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste33.___6.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste33.___14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste37.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste37._14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste37._14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste37._14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste37._14.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad30.Nedtrekksliste37._29.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31._nsker_treningstid21.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31._nsker_treningstid21.Mandag20.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31._nsker_treningstid21.Tirsdag20.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31._nsker_treningstid21.Onsdag20.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31._nsker_treningstid21.Torsdag20.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31._nsker_treningstid21.Fredag17.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31._nsker_treningstid21.___7.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste38.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste38._16_30___18_0012.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste38._18_00___19_3012.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste38._19_30___21_0012.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste38._21_00___22_3012.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste38.___8.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste38.___15.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste39.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste39._1_1.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste39._1_2.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste39._1_3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste39._1_4.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad31.Nedtrekksliste39._2_3.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32._nsker_treningstid22.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32._nsker_treningstid22.Mandag21.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32._nsker_treningstid22.Tirsdag21.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32._nsker_treningstid22.Onsdag21.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32._nsker_treningstid22.Torsdag21.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32._nsker_treningstid22.Fredag18.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32._nsker_treningstid22.___9.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste40.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste40._16_30___18_0013.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste40._18_00___19_3013.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste40._19_30___21_0013.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste40._21_00___22_3013.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste40.___10.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste40.___16.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste41.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste41._1_12.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste41._1_22.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste41._1_32.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste41._1_42.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad32.Nedtrekksliste41._2_32.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33._nsker_treningstid23.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33._nsker_treningstid23.Mandag22.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33._nsker_treningstid23.Tirsdag22.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33._nsker_treningstid23.Onsdag22.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33._nsker_treningstid23.Torsdag22.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33._nsker_treningstid23.Fredag19.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33._nsker_treningstid23.___11.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste42.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste42._16_30___18_0014.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste42._18_00___19_3014.synlig] = "True"
(109ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste42._19_30___21_0014.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste42._21_00___22_3014.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste42.___12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste42.___17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste43.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste43._1_13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste43._1_23.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste43._1_33.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste43._1_43.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Rad33.Nedtrekksliste43._2_33.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.LeggTilListe2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.Gruppe12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.Gruppe12.Evt__tilleggsopplysninge3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Gruppe16.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Gruppe16.Soknad_om_sommertrening_.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Navn_pa_lag7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Badminton12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Basketball12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Bueskyting12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Cheerleading12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Drill12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Handball_.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Innebandy12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Turn_.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Volleyball_.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Aktivitet11.Annet__spesifiser_i_komm6.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2._rsklasse__divisjon2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Mer_enn_50__av_gruppen_e4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Mer_enn_50__av_gruppen_e4.Over_18_ar3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Mer_enn_50__av_gruppen_e4.Under_18_ar3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19._nsker_treningstid15.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19._nsker_treningstid15.Mandag14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19._nsker_treningstid15.Tirsdag14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19._nsker_treningstid15.Onsdag14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19._nsker_treningstid15.Torsdag14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19._nsker_treningstid15.F.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19._nsker_treningstid15._47.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19.Nedtrekksliste24.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19.Nedtrekksliste24._15_30___17_003.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19.Nedtrekksliste24._12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19.Nedtrekksliste24._12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19.Nedtrekksliste24._22.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad19.Nedtrekksliste24._48.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20._nsker_treningstid16.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20._nsker_treningstid16.Mandag15.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20._nsker_treningstid16.Tirsdag15.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20._nsker_treningstid16.Onsdag15.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20._nsker_treningstid16.Torsdag15.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20._nsker_treningstid16.F2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20._nsker_treningstid16._50.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20.Nedtrekksliste26.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20.Nedtrekksliste26._15_30___17_004.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20.Nedtrekksliste26._17_00___18_303.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20.Nedtrekksliste26._18_30___20_003.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20.Nedtrekksliste26._20_00___21_303.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad20.Nedtrekksliste26._51.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21._nsker_treningstid17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21._nsker_treningstid17.Mandag16.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21._nsker_treningstid17.Tirsdag16.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21._nsker_treningstid17.Onsdag16.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21._nsker_treningstid17.Torsdag16.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21._nsker_treningstid17.F3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21._nsker_treningstid17._53.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21.Nedtrekksliste28.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21.Nedtrekksliste28._15_30___17_005.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21.Nedtrekksliste28._17_00___18_304.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21.Nedtrekksliste28._18_30___20_004.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21.Nedtrekksliste28._20_00___21_304.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Rad21.Nedtrekksliste28._54.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Oversikt_lag2.Oversikt_lag2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Gruppe17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Sommertrening2.Gruppe17.Evt__tilleggsopplysninge6.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Cup.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Kamp__stevne2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Messe.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Mote__treff2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Skolearrangement.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Treningssamling.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Utstilling.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2._pen_hall.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Type_arrangement2.Annet__spesifiser_i_komm9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Badminton13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Basketball13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Bryting12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Bueskyting13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Cheerleading13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Drill13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Fekting12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Fotball12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Friidrett12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Handball12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Innebandy13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Konsert.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Kulturkveld.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Kulturkveld.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Turn12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Volleyball12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Annet__spesifiser_i_komm8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Annet__spesifiser_i_komm8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Annet__spesifiser_i_komm8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Annet__spesifiser_i_komm8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Aktivitet8.Annet__spesifiser_i_komm8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Navn_pa_arrangement.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Blindheimshallen12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Borgundhallen13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Brattvag_idrettshall3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Eidet_kulturhall3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Ellingsoy_idrettshall12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Ellingsoy_idrettshall_av10.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Fagerlihallen12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Fagerlihallen_avd__kafet3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Gomerhuset3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Hatlane_idrettshall12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Larsgarden_idrettshall12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Larsgarden_idrettshall_a10.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall.Spjelkavikhallen13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._1__valg_onsket_hall._rskoghallen3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Blindheimshallen13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Borgundhallen14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Brattvag_idrettshall4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Eidet_kulturhall4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Ellingsoy_idrettshall13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Ellingsoy_idrettshall_av11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Fagerlihallen13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Fagerlihallen_avd__kafet4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Gomerhuset4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Hatlane_idrettshall13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Larsgarden_idrettshall13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Larsgarden_idrettshall_a11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall.Spjelkavikhallen14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._2__valg_onsket_hall._rskoghallen4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Tidspunkt_for_leie__fra_.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Tidspunkt_for_leie__fra_.Fra.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Tidspunkt_for_leie__fra_.Til.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Rad34.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Rad34.Tidsrom_dag_1___fra__til2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Rad34.Tekstboks6.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Rad26.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Rad26.Tidsrom_dag_2___fra__til.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Rad26.Tekstboks2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Arrangement_utover_to_da.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._nsker_a_leie_kafeteria.Ja6.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._nsker_a_leie_kafeteria.Nei6.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Mer_enn_50__av_gruppen_e.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Mer_enn_50__av_gruppen_e.Over_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Mer_enn_50__av_gruppen_e.Under_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a.Soknad_om_avvikling_av_a.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Gruppe10.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Gruppe10.Evt__tilleggsopplysninge2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Informasjon13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Navn_pa_lag6.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Aktivitet9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Aktivitet9.Barnehage2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Aktivitet9.Fotball_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Aktivitet9.Friidrett_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Mer_enn_50__av_gruppen_e2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Mer_enn_50__av_gruppen_e2.Over_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Mer_enn_50__av_gruppen_e2.Under_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16._nsker_treningstid12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16._nsker_treningstid12.Mandag11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16._nsker_treningstid12.Tirsdag11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16._nsker_treningstid12.Onsdag11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16._nsker_treningstid12.Torsdag11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16._nsker_treningstid12.Fredag11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16._nsker_treningstid12._30.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16.Nedtrekksliste19.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16.Nedtrekksliste19._16_30___18_0011.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16.Nedtrekksliste19._18_00___19_3011.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16.Nedtrekksliste19._19_30___21_0011.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16.Nedtrekksliste19._21_00___22_3011.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad16.Nedtrekksliste19._31.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17._nsker_treningstid13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17._nsker_treningstid13.Mandag12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17._nsker_treningstid13.Tirsdag12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17._nsker_treningstid13.Onsdag12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17._nsker_treningstid13.Torsdag12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17._nsker_treningstid13.Fredag12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17._nsker_treningstid13._32.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17.Nedtrekksliste21.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17.Nedtrekksliste21._15_30___17_00.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17.Nedtrekksliste21._17_00___18_30.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17.Nedtrekksliste21._18_30___20_00.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17.Nedtrekksliste21._20_00___21_30.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad17.Nedtrekksliste21._33.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18._nsker_treningstid14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18._nsker_treningstid14.Mandag13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18._nsker_treningstid14.Tirsdag13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18._nsker_treningstid14.Onsdag13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18._nsker_treningstid14.Torsdag13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18._nsker_treningstid14.Fredag13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18._nsker_treningstid14._34.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18.Nedtrekksliste23.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18.Nedtrekksliste23._15_30___17_002.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18.Nedtrekksliste23._17_00___18_302.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18.Nedtrekksliste23._18_30___20_002.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18.Nedtrekksliste23._20_00___21_302.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.Rad18.Nedtrekksliste23._35.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Aktivitetsdag_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Cup_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Idrettsdag_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Kamp_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Kurs.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Samling.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Stevne_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Trening.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Undervisning_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Type_arrangement3.Annet__spesifiser_i_komm10.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Aktivitet10.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Aktivitet10.Barnehage.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Aktivitet10.Fotball_.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Aktivitet10.Friidrett_.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Aktivitet10.Skole.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Aktivitet10.Annet__spesifiser_i_komm5.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Tidspunkt_for_leie__fra_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Tidspunkt_for_leie__fra_2.Fra.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Tidspunkt_for_leie__fra_2.Til.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Rad35.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Rad35.Tidsrom_dag_1___fra__til3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Rad35.Tekstboks7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Rad25.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Rad25.Tidsrom_dag_2___fra__til2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Rad25.Tekstboks.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Arrangement_utover_to_da2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Mer_enn_50__av_gruppen_e3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Mer_enn_50__av_gruppen_e3.Over_18_ar2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.Mer_enn_50__av_gruppen_e3.Under_18_ar2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Gruppe14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Gruppe14.Evt__tilleggsopplysninge4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Gruppe18.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Gruppe18.Soknad_for_til.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Navn_pa_lag8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Badminton11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Basketball11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Bryting11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Bueskyting11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Cheerleading11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Drill11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Fekting11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Fotball11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Friidrett11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Handball11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Innebandy11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Taekwon_Do11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Turn11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Volleyball11.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12.Annet__spesifiser_i_komm3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Aktivitet12._57.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3._rsklasse7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Aspoy_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Blindheim_barneskole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Blindheim_ungdomsskole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Ellingsoy_barne__og_ungd8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Emblem_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Flisnes_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Hatlane_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Hessa_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Kolvikbakken_ungdomsskol8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Larsgarden_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Lerstad_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Skarbovik_ungdomsskole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Spjelkavik_barneskole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Spjelkavik_ungdomsskole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Stokke_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Vik_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.Volsdalen_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1._se_skole8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_1.___2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Aspoy_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Blindheim_barneskole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Blindheim_ungdomsskole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Ellingsoy_barne__og_ungd9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Emblem_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Flisnes_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Hatlane_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Hessa_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Kolvikbakken_ungdomsskol9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Larsgarden_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Lerstad_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Skarbovik_ungdomsskole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Spjelkavik_barneskole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Spjelkavik_ungdomsskole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Stokke_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Vik_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.Volsdalen_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2._se_skole9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Skole_alternativ_2.___3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Mer_enn_50__av_gruppen_e5.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Mer_enn_50__av_gruppen_e5.Over_18_ar3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Mer_enn_50__av_gruppen_e5.Under_18_ar3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22._nsker_treningstid18.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22._nsker_treningstid18.Mandag17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22._nsker_treningstid18.Tirsdag17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22._nsker_treningstid18.Onsdag17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22._nsker_treningstid18.Torsdag17.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22._nsker_treningstid18.Fredag14.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22._nsker_treningstid18._40.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22.Nedtrekksliste30.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22.Nedtrekksliste30._13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22.Nedtrekksliste30._13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22.Nedtrekksliste30._13.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22.Nedtrekksliste30._24.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad22.Nedtrekksliste30._41.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23._nsker_treningstid19.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23._nsker_treningstid19.Mandag18.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23._nsker_treningstid19.Tirsdag18.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23._nsker_treningstid19.Onsdag18.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23._nsker_treningstid19.Torsdag18.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23._nsker_treningstid19.Fredag15.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23._nsker_treningstid19._42.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23.Nedtrekksliste32.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23.Nedtrekksliste32._16_00___17_30.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23.Nedtrekksliste32._17_30___19_00.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23.Nedtrekksliste32._19_00___20_30.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23.Nedtrekksliste32._20_30___22_00.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Treningstid3.Rad23.Nedtrekksliste32._43.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Type_utleie.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Type_utleie.Enkeltanledning.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Type_utleie.Fast.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Aspoy_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Blindheim_barneskole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Blindheim_ungdomsskole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Ellingsoy_barne__og_ungd7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Emblem_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Flisnes_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Hatlane_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Hessa_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Kolvikbakken_ungdomsskol7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Larsgarden_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Lerstad_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Skarbovik_ungdomsskole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Spjelkavik_barneskole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Spjelkavik_ungdomsskole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Stokke_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Vik_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.Volsdalen_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2._se_skole7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Skole2.___.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Beskriv_lokale_som_onske.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Tidspunkt_for_leie__fra_4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Tidspunkt_for_leie__fra_4.Fra.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Tidspunkt_for_leie__fra_4.Til.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Rad28.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Rad28.Tidsrom__fra__til_klokke4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Rad28.Tekstboks4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Mer_enn_50__av_gruppen_e6.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Mer_enn_50__av_gruppen_e6.Over_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Mer_enn_50__av_gruppen_e6.Under_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Beskrivelse_av_formal__a.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_skolelokale.Evt__tilleggsopplysninge9.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Type_utleie2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Type_utleie2.Enkeltanledning.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Type_utleie2.Fast.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Skole3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Skole3.Aspoy_skole10.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Skole3.___4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Skole3.___4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Skole3.___4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Tidspunkt_for_leie__fra_5.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Tidspunkt_for_leie__fra_5.Fra.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Tidspunkt_for_leie__fra_5.Til.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Rad29.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Rad29.Tidsrom__fra__til_klokke5.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Rad29.Tekstboks5.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Mer_enn_50__av_gruppen_e7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Mer_enn_50__av_gruppen_e7.Over_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Mer_enn_50__av_gruppen_e7.Under_18_ar.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Beskrivelse_av_formal__a2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Leie_av_svommebasseng.Evt__tilleggsopplysninge8.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_skoleanlegg.Gruppe19.Evt__tilleggsopplysninge7.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Fakturaopplysninger.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Fakturaopplysninger.Hvem_er_fakturamottaker.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Fakturaopplysninger.Hvem_er_fakturamottaker.Soker.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Fakturaopplysninger.Hvem_er_fakturamottaker.Annen2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Rad4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Rad4.Navn3.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Rad4.Etternavn4.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Evt__forening__organisas2.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Adresse5.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Postnr_sted5.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Postnr_sted5.PostNr.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Gruppe8.Postnr_sted5.PostSted.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Betaling2.Vedlegg.synlig] = "True"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Treningstid_i_idrettshal.LeggTilListe2.Antall_spillere_pr__tren.synlig] = "False"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Avvikling_av_arrangement3.Soknad_om_avvikling_av_a._nsker_a_leie_kafeteria.synlig] = "False"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_treningstid___.synlig] = "False"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Leie_av_Aksla_stadion.Soknad_om_av_avvikling_a.synlig] = "False"
(125ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
ScriptEvent
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_1__valg3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_2__valg3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_3__valg3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["For_idrettslag_i_tidlige"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(109ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid20"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste33"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste37"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg andel hall")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste38"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste39"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg andel hall")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid22"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste40"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste41"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg andel hall")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid23"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste42"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste43"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg andel hall")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet11"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid15"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste24"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid16"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste26"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid17"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste28"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet8"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_1__valg_onsket_hall"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_2__valg_onsket_hall"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste19"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste23"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(125ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "--velg her")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole_alternativ_1"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "--velg her")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole_alternativ_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "--velg her")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste30"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nsker_treningstid19"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg ukedag")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Nedtrekksliste32"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "Velg klokkeslett")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "--velg her")
(140ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Skole3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "--velg her")
(140ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader