• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Medsøker/samboende sine økonomiske opplysninger

I dette skjemaet registrerer du, som medsøker til søknad om kommunal eller tilrettelagt bolig, dine økonomiske opplysninger.

Skjemaet bør fylles ut og sendes inn etter at hovedsøknadsskjemaet er sendt inn av din samboer.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_soker' generert (målt tidsbruk: 20ms)
(78ms) SkjemaService: Steg '_konomiske_forhold' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Egenopplysninger_og_vedl' generert (målt tidsbruk: 15ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 37ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 51ms)
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(93ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 184 kontroller gjennomgått
(93ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (15 objekttrær) - OK
(93ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer_hentet_fra"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat}
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(93ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(93ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(93ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 2ms)
ScriptEvent
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer_hentet_fra"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Resultat})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(93ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
Vennligst vent...

Loader