• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Forhåndsuttalelse fra virksomhet vatn og avløp

Ved søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og ved fradeling av tomter til bebyggelse, skal ansvarlig søker / tiltakshaver innhente forhåndsuttale fra Virksomhet vann og avløp (VA).

Ansvarlig søker / tiltakshaver skal sende mottatt forhåndsuttale fra Virksomhet vann og avløp som vedlegg til bygge- eller delingssøknaden.

Forhåndsuttalen danner også grunnlag for videre saksbehandling knyttet til «søknad om vann og avløpsarbeid». Søknaden om vann og avløpsarbeid skal være godkjent før igangsettingstillatelse (IG) gis.

Ved byggesøknader som kun omhandler eksempelvis innvendig ombygging, seksjonering eller bruksendring, og det ikke skal gjøres noe med utvendige vann- og avløpsledninger, er det ikke nødvendig med forhåndsuttale. Søknad om vann- og avløpsarbeid for innvendig arbeid skal likevel sendes inn og være godkjent før oppstart (VA-entreprenørenes portal).

Om det ikke finnes offentlig avløpsanlegg i området, må det søkes om utslippstillatelse (se spørsmål 2 om spillvann, privat renseløsning).

Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(31ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_tiltaksha' generert (målt tidsbruk: 26ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon_om_tiltaket' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(78ms) SkjemaService: Steg 'Steg2' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Vedlegg2' generert (målt tidsbruk: 26ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 59ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 77ms)
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(109ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 589 kontroller gjennomgått
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(109ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (149 objekttrær) - OK
(125ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(125ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(125ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 10ms)
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaksha.Tiltakshaver_byggherre3.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaksha.Tiltakshaver_byggherre4.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaksha.Gruppe.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.E.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.F.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.B.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.G.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.B.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.K.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.I.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.M.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Informasjon_om_byggetilt2.A.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Skal_det_installeres_van.Ja5.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Skal_det_installeres_van.Nei5.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.Informasjon.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._1__Vannforsyning2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._1__Vannforsyning2.Privat_vannverk2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._1__Vannforsyning2.Tilknyttes_offentlig_led12.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe.direkte.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe.via_privat_ledning.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._2__Spillvann2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._2__Spillvann2.Privat_renselosning2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._2__Spillvann2.Tilknyttes_offentlig_led16.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe2.direkte2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe2.via_privat_ledning2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._3__Overvann__tak__og_ov.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._3__Overvann__tak__og_ov.Infiltreres_pa_egen_grun4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._3__Overvann__tak__og_ov.Fordroyes_for_tilknytnin2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._3__Overvann__tak__og_ov.Annet7.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe3.overvannsledning.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe3.fellesledning.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.a__Er_det_planlagt_fordr.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.a__Er_det_planlagt_fordr.Ja4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.a__Er_det_planlagt_fordr.Nei4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._4__Drensvann__Grunnvann.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._4__Drensvann__Grunnvann.Tilknyttes_offentlig_led23.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni._4__Drensvann__Grunnvann.Annet6.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe7.overvannsledning2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe7.fellesledning2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._5__Sprinkleranlegg.Skal_bygget_sprinkles_.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._5__Sprinkleranlegg.Skal_bygget_sprinkles_.Ja2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._5__Sprinkleranlegg.Skal_bygget_sprinkles_.Nei2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._6__Eksisterende_ledning.Kommer_tiltaket_i_konfli.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._6__Eksisterende_ledning.Kommer_tiltaket_i_konfli.Ja3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._6__Eksisterende_ledning.Kommer_tiltaket_i_konfli.Nei3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._6__Eksisterende_ledning.Informasjon6.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Kommentarer_eller_supple3.Tekstboks.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.3902981e-333b-4b52-9eb4-027a0a1c9aa8.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.edd53804-ea19-42fb-a09c-518059fe9977.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.75d3cafd-86e0-4a9f-9fd7-eda16ded7723.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.61f4940f-ee04-408e-ae60-2744c4f8ff50.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.6486b61f-2e74-40ef-82f4-2d4ed86d9f9d.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.c54c1ec4-a1d5-48d4-aafe-1237019b32b8.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.3b164423-6238-42f9-9322-cb4dd697aa63.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.e2fca4fc-7d1b-41de-84f8-f07a2e02a810.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Informasjon_om_byggetilt3.7e1cfe5b-4bf1-4af4-9bd6-762aad2cae2a.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Skal_det_installeres_van2.Ja.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe8.Skal_det_installeres_van2.Nei.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.Informasjon5.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._1__Vannforsyning3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._1__Vannforsyning3.Privat_vannverk4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._1__Vannforsyning3.Tilknyttes_offentlig_led20.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.RadioKnappListe4.8d2bc35b-b393-4285-8af2-1ac1de6cd0f6.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.RadioKnappListe4.25122582-c191-4ddd-8ba7-f66abdd6512e.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._2__Spillvann4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._2__Spillvann4.Privat_renselosning4.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._2__Spillvann4.Tilknyttes_offentlig_led21.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.RadioKnappListe5.abed1268-effc-4955-8064-95414d3bb7c5.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.RadioKnappListe5.b23d6dff-5a24-40c1-904b-cd674b31e69a.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._3__Overvann__tak__og_ov2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._3__Overvann__tak__og_ov2.Infiltreres_pa_egen_grun6.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._3__Overvann__tak__og_ov2.Tilknyttes_offentlig_led22.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9._3__Overvann__tak__og_ov2.Annet8.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.RadioKnappListe6.3342958d-e929-465a-9565-e74c4113f6ce.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.RadioKnappListe6.bd9087f1-2821-4c45-9a83-4755f069c029.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.a__Er_det_planlagt_fordr2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.a__Er_det_planlagt_fordr2.Ja.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Gruppe9.a__Er_det_planlagt_fordr2.Nei.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2._4__Eksisterende_ledning.Kommer_tiltaket_i_konfli2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2._4__Eksisterende_ledning.Kommer_tiltaket_i_konfli2.fac4ab75-bd82-41e5-be92-b187c980b4b9.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2._4__Eksisterende_ledning.Kommer_tiltaket_i_konfli2.b2be2642-6745-4ef1-aa27-cbfaa6ec3092.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2._4__Eksisterende_ledning.Informasjon7.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Steg2.Kommentarer_eller_supple4.Tekstboks2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Informasjon3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Vedlegg2.Vedlegg3.synlig] = "True"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Spesifiser_type_mur.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Spesifiser_annet_tiltak.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Gruppe3.Skal_det_installeres_van.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe2.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.Spesifiser_losning3.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe3.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.Spesifiser_losning2.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.RadioKnappListe7.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Informasjon_om_tilknytni.Spesifiser_losning.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._5__Sprinkleranlegg.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._5__Sprinkleranlegg.Oppgi_onsket_vannmengde.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket._6__Eksisterende_ledning.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Informasjon_om_tiltaket.Kommentarer_eller_supple3.synlig] = "False"
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(156ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["Poststed"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Informasjon_om_byggetilt2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(156ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Informasjon_om_byggetilt3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader