• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om utleiebolig med eller uten tilrettelegging

Formålet med kommunale boliger

Utleieboliger er et botilbud til unge, eldre, økonomisk eller sosialt vanskeligstilte som har problemer med å skaffe seg bolig på privatmarkedet av forskjellige grunner. 

I tråd med minste botidskravet som husleielova setter er vanlig botid tre år om du søker per i dag. 

Kommunalloven § 3-7 - Boliger til vanskeligstilte
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

Vedlegg som må følge søknaden:

  • Kopi av skattemelding siste ligningsår.
  • Dokumentasjon på alle løpende inntekter som: lønnslipp, trygdeutbetalinger, pensjon, forsikringsutbetalinger, vedtak fra sosialtjenesten, bidrag, barnetrygd osv.
  • Leiekontrakt, og eventuell oppsigelse om du leier bolig.

Her kan du lese mer om utleie av kommunale boliger.

 

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.
Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Soknaden_gjelder' generert (målt tidsbruk: 5ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_husstand' generert (målt tidsbruk: 17ms)
(62ms) SkjemaService: Steg 'Boforhold' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg '_nsker_vedr_utleiebolig' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(62ms) SkjemaService: Steg '_konomiske_forhold' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Egenopplysninger_og_vedl' generert (målt tidsbruk: 24ms)
(93ms) SkjemaService: Steg 'Samtykke' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(93ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 48ms)
(93ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 62ms)
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(109ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 628 kontroller gjennomgått
(109ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(124ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (121 objekttrær) - OK
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe9.RadioKnappListe6.Jeg_soker_bolig_med_tilr) {return "utleiebolig med tilrettelegging"};if (Gruppe9.RadioKnappList..") på ["Tekst"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Jeg_vil_soke_om.ny_leieperiode) {return "ny periode"};if (Jeg_vil_soke_om.bytte_av_bolig) {return "bytte av bolig"};") på ["Tekst2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe33.Har_du_kommunal_bolig_fr.Nei12) {return "21/7903"};if (Gruppe10.Jeg_vil_soke_om.ny_leieperiode) {return "21/790..") på ["Avleveringssak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=if (Gruppe33.Har_du_kommunal_bolig_fr.Ja12) {return "Søknad om kommunal utleiebolig"};if (Gruppe9.RadioKnappListe6.Jeg_soker..") på ["Journalposttittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fnr"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}. Oppdaterer referanser:
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=substr (Fodselsnummer3, 0, 6)") på ["Fdato"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=substr (Fodselsnummer3, 0, 6)") på ["Fdato"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox}
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Fornavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Etternavn"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Adresse"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Postnummer"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Mobil"
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Epost"]") på ["E_postadresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(140ms) AScript_web: Scriptkjøring: Failed to find referred index: "Epost"
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(140ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 30ms)
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe9.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe9.Tekst.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe10.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe10.Tekst2.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe34.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe28.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe32.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknaden_gjelder.Gruppe31.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Fdato.synlig] = "False"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Sivilstand3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Sivilstand3.Enslig2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Sivilstand3.Samboer2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Sivilstand3.Gift_registrert_partners2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Sivilstand3.Enke_enkemann2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Sivilstand3.Skilt_separert2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Skal_samboer___ektefelle.Ja7.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_soker.Skal_samboer___ektefelle.Nei7.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_samboer_.Fodselsnummer4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_samboer_.Rad3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_samboer_.Rad3.Fornavn3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_samboer_.Rad3.Etternavn3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Opplysninger_om_samboer_.Informasjon4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe18.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe18.Har_du_dere_barn_.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe18.Har_du_dere_barn_.Ja6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe18.Har_du_dere_barn_.Nei6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Navn_pa_barn_som_skal_bo.Navn.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Navn_pa_barn_som_skal_bo.Fodselsnummer5.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe11.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe11.Venter_du_barn_.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe11.Venter_du_barn_.Ja8.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe11.Venter_du_barn_.Nei8.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe19.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe19.Mottar_du_kommunale_tjen.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe19.Mottar_du_kommunale_tjen.Ja9.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe19.Mottar_du_kommunale_tjen.Nei9.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe21.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe21.Har_husstanden_kontakt_m.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe21.Har_husstanden_kontakt_m.Ja3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe21.Har_husstanden_kontakt_m.Nei3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe22.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe22.Har_noen_i_husstanden_le.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe22.Har_noen_i_husstanden_le.Ja5.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_husstand.Gruppe22.Har_noen_i_husstanden_le.Nei5.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Navarende_boforhold3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Navarende_boforhold3.Eier_egen_bolig2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Navarende_boforhold3.Leier_bolig2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Navarende_boforhold3.Uten_fast_bolig2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Navarende_boforhold3.Bor_i_kommunal_bolig.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Hvorfor_soker_du_om_boli.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Hvorfor_soker_du_om_boli.Er_uten_eid_eller_leid_b.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Hvorfor_soker_du_om_boli.Har_uegnet_bolig.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Hvorfor_soker_du_om_boli.Star_i_fare_for_a_miste_2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe14.Hvorfor_soker_du_om_boli.Annet.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe15.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe15.Har_du_husdyr_2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe15.Har_du_husdyr_2.Ja4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Gruppe15.Har_du_husdyr_2.Nei4.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Husdyr.Type_dyr.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Husdyr.Antall.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Egenopplysninger2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Boforhold.Egenopplysninger2.Oppgi_sosiale__helsemess.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Informasjon6.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_12.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_12._1.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_12._22.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_12._3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_22.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_22._1_roms.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_22._2_roms.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_22._3_roms.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_32.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_32._1_roms2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_32._2_roms2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe30._nske_nr_32._3_roms2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Informasjon5.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1.Y.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1.M.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1.I.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1._26.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1.H.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1.S.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_1.S.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2.Ytre_bydel__Hessa___Klip.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2.Midtre_bydel__Klipra___M.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2.Indre_bydel__Moa___Mager.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2._rskog.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2.Haram.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2.Sandoy.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_2.Skodje.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3.Ytre_bydel__Hessa___Klip2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3.Midtre_bydel__Klipra___M2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3.Indre_bydel__Moa___Mager2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3._rskog2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3.Haram2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3.Sandoy2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_nsker_vedr_utleiebolig.Gruppe26._nske_nr_3.Skodje2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Fast_arbeidsinntekt.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Varig_trygd.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Arbeidsavklaringspenger.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Dagpenger.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Studielan_stipend.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Barnebidrag.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte._konomisk_sosialhjelp.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Barnetrygd.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Kontantstotte.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Overgangstonad.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Kryss_av_hvilke_inntekte.Andre_inntekter.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Brutto_inntekt_siste_man.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Oppgi_gjeldspost_fra_nye.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Brutto_arsinntekt_fra_de.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Eventuell_annen_gjeld_so.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold.Inntekt_og_gjeld.Betaler_du_bidrag__Oppgi.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Egenopplysninger_og_vedl.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Egenopplysninger_og_vedl.Gruppe16.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Egenopplysninger_og_vedl.Gruppe16.Informasjon3.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Egenopplysninger_og_vedl.Vedlegg.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Egenopplysninger_og_vedl.Vedlegg2.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Egenopplysninger_og_vedl.Eventuelle_andre_vedlegg.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.Ved_a_sende_inn_denne_so.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.SjekkBoksListe.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.SjekkBoksListe.er_jeg_klar_over_at_sokn.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.SjekkBoksListe.forplikter_jeg_a_gi__les.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.SjekkBoksListe.samtykker_jeg_i_at_mine_.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.SjekkBoksListe.samtykker_jeg_at_saksbeh.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17.SjekkBoksListe.bekrefter_jeg_at_opplysn.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Samtykke.Gruppe17._KE_forholder_seg_retten.synlig] = "True"
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(171ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
ScriptEvent
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekst"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekst2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Avleveringssak2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "21/7903")
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Journalposttittel"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "Søknad om kommunal utleiebolig")
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fdato"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefonnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(140ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["E_postadresse2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(171ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Sivilstand3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nske_nr_12"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nske_nr_22"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nske_nr_32"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nske_nr_1"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nske_nr_2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(171ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["_nske_nr_3"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
Vent...

Loader