• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Melding om endring på fyringsanlegg

Innledning

I henhold til brannlovens bestemmelser skal eier melde fra til kommunen når det har vært installert nytt ildsted eller foretatt vesentlige endringer ved fyringsanlegget. I Ålesund kommune skal nevnte melding adresseres til Ålesund brannvesen. Meldingen kan gis ved å returnere utfylt sjekkliste.

NB! Dette skjemaet gjelder kun for eiendommer i Ålesund kommune. For eiendommer i andre kommuner, vennligst ta kontakt der.

Referanse

  • Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
  • Plan- og bygningslovens forskrift om saksbehandling og kontroll § 7
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol om du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Om du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekreftar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon forsvinne.
  3. Ikkje noko vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velje Send inn-knappen. Den kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(46ms) SkjemaService: Steg 'Innledning' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Informasjon2' generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Tekniske_opplysninger' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Steg 'Kontrollpunkt' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(46ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 1ms)
(46ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 1ms)
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(62ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 392 kontroller gjennomgått
(62ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(93ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(93ms) skjemaRefId: 0
(93ms) ReferanseId: 0
(93ms) _brukerService.Bruker.Id: 240507
(93ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(125ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(140ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (6 objekttrær) - OK
(140ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(140ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(140ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 82ms)
ScriptEvent
(250ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(250ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(250ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(250ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(250ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vent...

Loader