Velkommen til Ålesund kommmunes søknadssenter

Her finner du elektroniske skjemaer du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. Ved å logge deg inn kan du opprette din egen brukerprofil i portalen. Dette gir deg blant annet tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dem inn til oss.

I tillegg får du en oversikt over dine innsendte skjemaer med referansenummer som du kan oppgi i kontakt med kommunen.

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi forvalter innsendte skjema og annen informasjon vi registrerer om deg.

E-post eller ID-porten/MinID: Merk at hvis man har en brukerkonto for e-postinnlogging fra før og logger inn med MinID vil du få to brukerkontoer. Det er per i dag ikke mulig å slå disse to sammen.

Stilling
Vann, avløp og renovasjon