• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om tilbud

Skjemautfylling

Henvendelsesskjema til psykolog for barn mellom 7-12 år.

Informasjon om tilbud

Henvendelsesskjema til psykolog 

Har du omsorg for et barn mellom 7-12 år som har plager etter skremmende hendelser?

Eksempler på slike hendelser kan være:
Naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold, fysisk mishandling eller lignende.

Psykologene for barn og unge i Værnesregionen er med i et forskningsprosjekt om behandling av psykiske helseplager etter skremmende hendelser hos barn mellom 7 og 12 år. I dette prosjektet tilbys oppfølging til barn sammen med omsorgsperson for hjelp til håndtering av plager knyttet til traumatiserende hendelser. Behandlingen forutsetter at en omsorgsperson kan og vil delta aktivt. 

Psykologene er under opplæring i behandlingsmetoden Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi. Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som leder forskningsprosjektet. Behandlingen er forsøkt i USA med god effekt og bygger på veldokumenterte virkemidler. Forskningsprosjektet søker å finne ut om denne behandlingen er egnet i norske kommuner. 

Du kan kontakte oss ved å fylle ut dine opplysninger i dette skjemaet.
Vi vil da ta kontakt med deg for å avtale en kartleggingssamtale der vi avklarer om dette tilbudet passer for ditt barn.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader