• {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om prosjektet

Skjemautfylling

Innhenting av samisk, kollektivt samtykke

Om prosjektet

Opplysninger fra søknaden legges ut i offentlig journal


 • Ikke skriv sensitiv informasjon i søknaden
 • Offentlig journal inneholder opplysninger om alle dokumenter (inkludert elektroniske skjema og e-post) som er registrert til eller fra komitéen. Følgende blir offentligjort der: prosjekttittel, prosjektbeskrivelse, prosjektleder og medarbeider, forskningsansvarlig, initiativtaker, finansieringskilder, data, metode, utvalg, prosjektperiode og behandlingsstatus med vurdering og vedtak i komitéen.
 • Innsynsretten er regulert av offentleglova, forvaltningsloven og helseforskningsloven
 • Innsyn i alle dokumenter vil bli gitt, så sant ikke dokumentet, eller deler av det, er unntatt offentlighet.


Utsatt offentlighet
 
Informasjon fra søknaden overføres til offentlig journal. Skriv derfor ikke sensitiv informasjon. Du kan søke om utsatt offentliggjøring der dette er nødvendig for å beskytte legitime patentrettslige eller konkurransemessige interesser, eller av hensyn til et løpende forskningsarbeid. Det må opplyses om hvilken deler av søknaden det gjelder og om fra hvilket tidspunkt offentliggjøring kan skje. Søknad om utsatt offentliggjøring med begrunnelse lastes opp som et eget vedlegg.


Prosjektleder (søker)
/
Metode for analysering av data
Prosjekttype


Samisk helseforskning har til hensikt å fremskaffe ny kunnskap om sykdom eller helse i vid forstand. Dette inkluderer også helsetjenesteforskning, og forskning på humant biologisk materiale uansett hensikt. Dette prosjektet omfatter (kan krysse flere):

Beskriv kort (maks 1000 ord) hvordan prosjektet gjennomføres i henhold til de etiske retningslinjer for samisk helseforskning, når det gjelder:

 • Partnerskap mellom forskningsgruppen/prosjektgruppen og samiske samfunn/informanter
 • Kunnskap om samiske forhold
 • Respektfull og ansvarlig behandling av humant biologisk materiale og genetisk forskning

Er prosjektet del av en utdanning?
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader