• {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om samisk kollektivt samtykke

Om prosjektet

Opplysninger fra søknaden legges ut i offentlig journal


  • Ikke skriv sensitiv informasjon i søknaden
  • Offentlig journal inneholder opplysninger om alle dokumenter som er registrert til eller fra komitéen(inkludert elektroniske skjema og e-post). Følgende blir offentligjort der: prosjekttittel, prosjektbeskrivelse, prosjektleder og medarbeider, forskningsansvarlig, initiativtaker, finansieringskilder, data, metode, utvalg, prosjektperiode og behandlingsstatus med vurdering og vedtak i komitéen.
  • Innsynsretten er regulert av offentleglova, forvaltningsloven og helseforskningsloven
  • Innsyn i alle dokumenter blir gitt, så sant ikke dokumentet, eller deler av det, er unntatt offentlighet.


Utsatt offentlighet
 
Du kan søke om utsatt offentliggjøring dersom dette er nødvendig for å beskytte legitime patentrettslige eller konkurransemessige interesser, eller av hensyn til et løpende forskningsarbeid. Det må opplyses om hvilken deler av søknaden dette gjelder og om fra hvilket tidspunkt offentliggjøring kan skje. Søknad om utsatt offentliggjøring med begrunnelse lastes opp som et eget vedlegg.


Samisk helseforskning har til hensikt å fremskaffe ny kunnskap om sykdom eller helse i vid forstand. Dette inkluderer også helsetjenesteforskning, og forskning på humant biologisk materiale uansett hensikt. Dette prosjektet omfatter (kan krysse flere):

Prosjektleder (søker)
/
Metode for analysering av data
Prosjekttype


Prosjektets oppfølging av de etiske retningslinjene for samisk helseforskning (korte beskrivelser som kopieres inn i sakspapirene, som er offentlige)
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader