Registrering
Brukeropplysninger
Adresse (frivillig)Personvernerklæring
Klikk for å lese personvernerklæring (Åpnes i nytt vindu)


Besøksadresse Oslo:
Karl Johans gate 41B
(inngang Paleet)
0162 Oslo
Telefon: 22 99 59 00
 
Besøksadresse Trondheim:
(taubane / fornøyelsesinnretning)
Granåsvegen 15B
7069 Trondheim
Telefon: 73 60 40 30
 
Organisasjonsnummer:
979 363 974