• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Samtykke COVID-19 vaksinasjon for de som er født i 2005

Informasjon

Samtykkeskjema for foresatte

Ved delt forldreansvar må begge foreldre samtykke til vaksinering av barnet.

Vaksinering av barn og unge mellom 12 og 15 år.

Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere. FHI anbefaler at enkelte barn og ungdom med sælig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. Tilbudet gjelder barn og ungdom.

Om covid-19

Covid-19 gir i hovedsak luftveisinfeksjon, men kan også gi symptomer fra andre organer. Eldre og voksne med kroniske sykdommer har størst risiko for å få alvorlig covid-19 sykdom. Barn som blir syke har oftest et lett forløp med milde og kortvarige luftveissymptomer. Ungdom får oftere mer generell sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Risiko for alvorlig sykdom hos barn og ungdom er lav, men det er mer smitte blant ungdom i videregående skoler enn blant andre aldersgrupper. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å minske smitten i samfunnet. Mindre smitte er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien. 

Om vaksinen

Comirnaty (BioNTech og Pfizer) og Spikevax (Moderna) er mRNA-vaksiner. Vaksinene inneholder ikke levende virus og kan ikke gi koronainfeksjon. Vaksinene er godkjent til bruk fra 12 år. Til årskullene 2004 og 2005 anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god allerede tre uker etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall kan gi en bedre effekt.

De aller fleste bivirkningene oppstår 1-2 dager etter vaksinasjon, er milde/moderate og går over etter noen dager. For noen vil symptomene kunne være mer kraftige. Disse vaksinene ser ut til å gi mer av de vanlige bivirkningene enn det man er vant til for andre vaksiner. Vanlige bivirkninger er smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Allergiske reaksjoner forekommer hos enkelte. Det er god kunnskap om vanlige bivirkninger etter vaksinasjonen, men sjeldne bivirkninger kan ikke utelukkes.

Betennelse i hjertemuskelen (myokarditt) kan i sjeldne tilfeller oppstå etter vaksinasjon med mRNA-vaksine. Tilstadnen oppstår oftest innen en uke etter andre dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned. Tilstanden gir brystsmerter, tungpust, hjertebank og feber. Ved slike symptomer må lege oppsøkes og ungdommen undersøkes. Norske hjerteleger har vurdert at covid-19 sykdom kan gi mer alvorlig hjertepåvirkning hos enkelte, enn det som kan oppstå etter vaksinen, og at denne bivirkningen ikke bør hindre ungdom i å få tilbud om vaksine. Les mer om vaksinene på fhi.no

Før vaksinasjonen

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Også barn under 16 år har rett til å få informasjon og skal høres ut fra dets alder og modenhet. Forenklet informasjon med tegninger finnes i brosjyren Koronavaksine på 1-2-3

Hjelp
Lukk
1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader