• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling for SFO

Informasjon om redusert foreldrebetaling i SFO

Redusert foreldrebetaling i SFO for elever på 1. – og 2. trinn
Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift (gjeldende fra august 2020) for foreldrebetaling i SFO. Forskriften sier at foreldrebetaling i kommunale SFO’er på 1. og 2. trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt.

Familier med lavere inntekt enn kr 530 700 kan søke.

Disse inntektene skal regnes med
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
 • Siste års skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon for den samlede husholdning. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.

Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett skoleår av gangen, om søknaden er levert innen 1. juni før nytt skoleår begynner i august.

De som ikke har skattemelding
Dersom noen ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Kommunen foretar en skjønnsmessig vurdering av hva kommunen ber om som dokumentasjon og hvordan foreldrebetalingen beregnes i slike tilfeller.

Når inntekten er endret fra foregående år
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.

Søknadsprosessen
Søknad sendes inn innen 1. juni for at den skal være gjeldende fra nytt skoleår begynner i august.

Dersom det skjer vesentlige og varige endringer underveis i skoleåret gis det mulighet til å søke løpende. Reduksjonen innvilges fra påfølgende måned.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader