• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Motorferdsel i utmark og vassdrag (ikkje leigekøyring)

Innleiing

Motorferdsel i utmark er som hovudregel forbode. Formålet med regelverket er å verne om naturen og miljøet.

Motorferdsellova opnar likevel for motorferdsel til visse formål. Kommunen kan gje løyve til køyring for næring og nyttetransport etter søknad.

Det er ikkje høve til å gje løyve til turkøyring.

Løyvet er personleg. Det betyr at dersom det er fleire personar som ønsker å køyre same trase (til same hytte) må kvar person søke.

Det skal leggast ved kart med innteikna køyrerute når du søker om løyve.

Dersom du søker om transport av funksjonshemma skal det og leggast ved legeerklæring. 

Dersom du skal køyre til lånt/leigd hytte må avtale om lån/leige, med tidsrom, leggast ved søknaden.
Det innvilgast berre løyve til ein leige-/lånetakar pr hytte.

Dersom du skal køyre over andre sin eigedom må du innhente skriftelg tillatelse av aktuelle grunneigarar som må medbringast saman med løyvet og kunne visast ved eventuell kontroll. Løyvet er ikkje gyldig utan dette.
Det må ikkje leggast ved denne søknaden.


Under finn du lenke til forskrift- og lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag og retningsliner for motorferdsel i Åmli kommune.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader