• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Spesialundervisning

Skjemautfylling

Friskoler: Melding om elev med behov for vedtak om spesialundervisning

Dette skjemaet skal brukes til å be Agder fylkeskommune om å fatte vedtak om spesialundervisning for elever som har hjemmeadresse i Agder. Skjemaet fylles ut av videregående friskoler.

Kriterier for at det kan fattes vedtak om spesialundervisning:
•Fylkeskommunal PP-tjeneste må ha utarbeidet en sakkyndig vurdering etter opplæringsloven § 5-3 og opplæringsloven § 5-4.
Les mer om henvisning til PP-tjenesten her.
•Før det blir gjort vedtak om å sette i gang spesialundervisning, skal det innhentes samtykke fra eleven.
•Eleven har rett til å gjøre seg kjent med innholdet av den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før det blir gjort vedtak, se opplæringsloven § 5-4 andre ledd.

Skjema for innhenting av samtykke og uttalelser finner du her, og må fylles ut, signeres og lastes opp inne i dette skjemaet.

Om eleven

Sjekk gjerne fødselsnummer en ekstra gang, vi er avhengige av korrekt fødselsnummer for registering og gjennfinning av dokumentasjon.

/
Om skolen

Vi må ha organisasjonsnummeret på skolen som sender inn.

Innsender
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.


* Betyr obligatorisk for utfylling


Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.


Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader